Ring oss gärna: +46 40 18 30 65

SÄKERT MED OSS

Människans och miljöns säkerhet står alltid i centrum hos oss. Därför är vi rustade för hantering av ADR-klassat gods (förutom klass 1 och 7) på bästa sätt.

Våra fordon har den senaste tekniken och är speciellt utrustade för transport av farligt gods. Med toppmoderna lastsäkringssystem klarar vi den gällande säkerhetsstandarden och garanterar bästa förankring och hantering.

Våra egna chaufförer får extrautbildning inom området vilket innebär att de alltid är uppdaterade och har stora kunskaper i lastsäkring och förebyggande åtgärder.
Regelbundna utbildningar säkerställer att våra chaufförer alltid har rätt kompetens.